Nabór na seminaria doktorskie (nauki prawne)

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków międzynarodowych ogłasza nabór na seminaria doktorskie w dyscyplinie nauki prawne.
O zakwalifikowanie do udziału w seminarium doktorskim może się ubiegać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
Przyjęcia na seminarium doktorskie prowadzi komisja kwalifikacyjna. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą podane do wiadomości indywidualnej każdemu Kandydatowi.